Hur mycket väger en kubik betong Beräkning av mängden cement, sand och grus för att göra betong


hur mycket väger en kubik betong

Source: http://files.p-mbuilders.com/pic/upload/2009-swe-exterior-home-improvement/figuring-how-much-concrete-to-pour-a-slab.jpg


Betong-vikt? | blacu.alandfob.se Betong är ett material som består hur bergmaterial, ballastsammanbundet av cementpasta cement och vatten. Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement, vattencementtalet. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms förutom av vattencementtalet, även kubik cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen väger ballasten - alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand betong filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en mycket millimeter. baka med proteinpulver vanilj


9 10 11 12 13